Privacy & Cookies

Privacyverklaring 

Dit is de privacyverklaring van Inpakcentrale ICN B.V. (hierna “Makro Kerstpakketten” of “wij”). Makro Kerstpakketten is gevestigd in Duiven aan de Dijkgraaf 21. Het Kamer van Koophandelnummer van Makro Kerstpakketten is 09110454. Makro Kerstpakketten is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en daarnaast verwerker voor zover zij persoonsgegevens verwerkt namens haar klanten.

Makro Kerstpakketten heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”). De FG houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van Makro Kerstpakketten. Indien je klachten of vragen hebt die niet door de klantenservice kunnen worden behandeld, kun je contact met de FG opnemen. Dit kan per post via Makro Nederland t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, Postbus 94303, 1090 GH Amsterdam of per e-mail via privacy@makro.nl.


In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou verwerken, we leggen uit hoe we jouw privacy waarborgen en welke rechten je hebt. Als je wilt weten welke cookies wij gebruiken en voor welke doelen, dan kan je dat lezen in onze cookieverklaring [hyperlink].

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken ten behoeve van ons online bestelplatform Lof.

Wat is het algemene privacybeleid van Makro Kerstpakketten?

 • Makro Kerstpakketten respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar website https://van[klant].metlof.nl.
 • Makro Kerstpakketten stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat daarom zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
 • Makro Kerstpakketten deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
 • Makro Kerstpakketten is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften.
 • Makro Kerstpakketten houdt zich daarbij aan de eisen van de toepasselijke
 • privacywetgeving.


Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

Makro Kerstpakketten verwerkt jouw persoonsgegevens als:

 1. Jouw werkgever met ons is overeengekomen om jou een kerstgeschenk in de vorm van een Lof aan te bieden;
 2. Je onze website bezoekt, al dan niet om je Lof te verzilveren; en
 3. Je jouw gegevens invult via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon.

Wij hebben bepaalde persoonsgegevens van jouw werkgever ontvangen, zodat wij jou een Lof  kunnen aanbieden waarmee je een geschenk kunt uitzoeken. Verder verwerken wij de gegevens die jij zelf verstrekt zodat we jou het gekozen geschenk kunnen aanbieden en via de cookies die wij of derde partijen plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken jouw gegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst met jou en/of jouw werkgever, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, omdat je daar toestemming voor hebt gegeven (nieuwsbrief/cookies) of omdat wij, en jouw werkgever, daar een gerechtvaardigd belang voor hebben. Dit belang omschrijven wij in deze verklaring.

Met welke doeleinden verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Makro Kerstpakketten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

i) Communicatie. Voor het opnemen van contact en/of om vragen te beantwoorden en klachten over onze diensten en/of producten in behandeling te nemen. 
ii) Leveren geschenk. We verwerken jouw gegevens om je jouw geschenk te kunnen leveren.
iii) Klanttevredenheidsonderzoek. We kunnen een klanttevredenheidsonderzoek afnemen om te kijken hoe we onze dienstverlening kunnen optimaliseren.

iv) Gebruikerservaring website en direct marketing. Om te beoordelen of de website een optimale gebruikerservaring biedt.

Hieronder lees je meer over de verschillende processen.

1. Communicatie

Alle communicatie met Makro Kerstpakketten verloopt via de klantenservice van Makro Kerstpakketten (de Helpdesk). Hier kun je terecht voor al jouw vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening van Makro Kerstpakketten en je aankoop/aankopen.

De helpdesk is zowel telefonisch als via een web-formulier te bereiken. Vaak zal je gevraagd worden bepaalde gegevens, zoals je naam, ordernummer ID, werkgever, login naam, gekozen cadeau, te verstrekken. Deze gegevens hebben we nodig om je vragen en of klachten zo goed en snel mogelijk af te handelen.

De informatie die bij de Helpdesk binnenkomt, kan gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden om onze diensten verder te kunnen verbeteren.

2. Leveren geschenk

Afhankelijk van wat wij met jouw werkgever hebben afgesproken, ontvang je of via ons of via je werkgever de Lof  met unieke code, waarmee je kunt inloggen op de website. Als wij zorgen voor de verzending dan gebruiken we hiervoor de persoonsgegevens, naam en (e-mail)adres die jouw werkgever voor dit doel aan ons heeft verstrekt. Als jouw werkgever zelf voor de verzending of distributie van de Lof zorgt, dan verwerkt Makro Kerstpakketten geen gegevens van jou voor dit doel.

In beide gevallen kunnen wij jouw persoonsgegevens, waaronder naam en (e-mail)adres, opslaan en koppelen aan de versleutelde Lof code, zodat je deze niet nogmaals hoeft in te vullen in het bestelproces. Wij doen dat alleen als we dat met jouw werkgever zijn overeengekomen en jouw werkgever jouw gegevens aan ons heeft verstrekt.

Met de unieke Lof code log je in op www.vanmakro.metlof.nl. Ingelogd op de website selecteer je vervolgens het door jou gewenste geschenk. Om de door jou geselecteerde geschenk fysiek of digitaal te laten bezorgen en je daarover op de hoogte te houden vragen wij je een aantal gegevens in te vullen:

- naam;- adres;

- telefoonnummer; en 

- e-mailadres.

De door jou ingevulde gegevens slaan wij op samen met de versleutelde code van de Lof waarmee je bent ingelogd, het door jou geselecteerde cadeau, ordernummer en gegevens over de verzending en levering van je cadeau.

3. Klanttevredenheidsonderzoek

Indien dit met jouw werkgever is afgestemd gebruiken wij het door jou opgegeven e-mailadres eenmalig om je uit te nodigen voor een klanttevredenheidsonderzoek. De resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek worden volledig anoniem verwerkt.

4. Gebruikerservaring website

Als je onze website bezoekt, dan plaatsen we cookies zodat we het gebruik van onze website kunnen analyseren en optimaliseren. Wij en/of de derde partijen die deze cookies plaatsen verzamelen voor deze doelen de volgende gegevens:

-          (een deel van jouw) IP-adres;

-          technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm;

-          vanaf welke pagina je op onze website bent gekomen;

-          wanneer en hoe lang je onze website gebruikt/bezoekt;

-          of je gebruikt maakt van de functionaliteit van onze website;

-          welke pagina’s je bezoekt binnen onze website;

-          eventueel jouw surfgedrag buiten de website om.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Makro Kerstpakketten bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat jouw gegevens die je zelf invult op onze website drie maanden nadat je cadeau is bezorgd bewaren en daarna verwijderen.

Gegevens die wij van jouw werkgever hebben ontvangen, verwijderen we in principe aan het einde van het kerstpakketten seizoen of zoveel eerder of later als wij met jouw werkgever overeenkomen.

Delen we jouw gegevens?

Makro Kerstpakketten deelt jouw gegevens uitsluitend met derde partijen die zij inschakelt om haar diensten te leveren, zoals drukkerijen, post- en e-mailverwerkers en fulfilment partners.

Wanneer wij jouw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Als wij derde partijen inschakelen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) nemen we waar nodig extra maatregelen.

We verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden. Verder delen we jouw gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens? 

De gegevens die jij aan Makro Kerstpakketten verstrekt zijn veilig. Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

-          onze website is beveiligd met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;

-          onze software is geüpdatete en we maken gebruik van een firewall;

-          toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven maken we gebruik van two-factor authentication; 

-          alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;

-          overdracht van persoonsgegevens naar derden geschiedt via een beveiligde verbinding; en

-          we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens? 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevensdoor Makro Kerstpakketten. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@makro.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers in het ID-bewijs), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan jouw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij onze FG te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wat als het privacybeleid van Makro Kerstpakketten wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op onze website. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

 

Cookieverklaring

In deze cookieverklaring legt Inpakcentrale ICN B.V. (hierna “Makro Kerstpakketten”), gevestigd te (6921 RL) Duiven aan de Dijkgraaf 21, uit wat haar cookiebeleid is.

Makro Kerstpakketten maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Al deze technieken samen worden in deze verklaring aangeduid als “cookies”. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van onze website https://www.van[klant].metlof.nl of via de e-mail wordt meegestuurd en door je browser op wordt geslagen op je computer, smartphone of ander apparaat.

Waarom gebruiken wij cookies en welke cookies zijn dit?

Hieronder beschrijven wij welke cookies wij gebruiken en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Daarbij zullen we ook aangegeven of jouw toestemming vereist is of niet.

Functionele of noodzakelijke cookies

Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn om de website van Makro Kerstpakketten goed te laten functioneren. Denk hierbij aan:

 • Het onthouden van de inhoud van de winkelwagen;
 • het automatisch vullen van gegevens;
 • het opsporen van mogelijk misbruik of problemen op de website;
 • het opslaan van je browserinstellingen zodat de website bijvoorbeeld de juiste taal selecteert en je de site zo goed mogelijk op jouw beeldscherm kunt bekijken;
 • de mogelijkheid om login informatie op te slaan.

Hebben we toestemming nodig?

Nee. Deze cookies hebben geen invloed op jouw privacy.

Analytische cookies/tags

Analytische cookies gebruiken wij voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag van onze website om de inhoud van onze website en de aangeboden diensten beter af te stemmen op de wensen van onze bezoekers. Voor het plaatsen van analytische cookies maken wij gebruik van derden. De gegevens die wij voor dit doel opslaan zijn anoniem. Je kan hierbij denken aan:

 • Het IP adres dat anoniem wordt gemaakt;
 • het bijhouden van bezoekersaantallen;
 • welke pagina’s je bezoekt op de website;
 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van je computerscherm en welk apparaat je gebruikt;
 • wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt;
 • of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze website, bijvoorbeeld het maken van een verlanglijstje, het plaatsen van een bestelling of het bekijken van eerdere aankopen.

Hebben we toestemming nodig?

Nee. Deze cookies hebben geen of zeer beperkte invloed op jouw privacy.

Onvoorziene cookies

Het kan voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door derde partijen, die niet zijn opgenomen in deze cookieverklaring. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde 'embedded elementen' bevatten, zoals een video die op YouTube is opgeslagen en op onze website getoond wordt. Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd op de hoogte zijn van een cookie die geplaatst is door een derde. Kom je op onze websites onvoorziene cookies tegen, die je niet kunt terugvinden in het overzicht met bekende cookies? Laat het ons weten door contact op te nemen met privacy@makro.nl

Hoe gaan derden met mijn privacy om?

Zoals je hiervoor hebt kunnen lezen kunnen derden ook cookies plaatsen. In dat geval geldt het privacy- en cookiebeleid van die andere partij. Als je wilt weten welke gegevens die partijen over je verwerkt dan adviseren wij de privacy statements van deze partijen te raadplegen. Zie o.a.: Google Analytics. Houdt er rekening mee dat deze verklaringen van tijd tot tijd kunnen wijzigen.

Overzicht cookies

Een overzicht van cookies tref je hieronder aan.

Hoe kan je cookies uitschakelen/verwijderen?

Je kunt de cookie instellingen zelf regelen op onze website via de cookiemanager. Ook kan je cookies regelen via je webbrowser. Zo kan je ze handmatig verwijderen of automatisch laten verwijderen wanneer je de website verlaat. Ook kan je desgewenst je internetbrowser zo instellen dat je bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst of deze zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld.

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dan zal je deze handeling voor iedere combinatie van browser en apparaat moeten herhalen.

Als je ervoor kiest om cookies te weigeren of uit te schakelen, kan het voorkomen dat onze website minder goed functioneert.

Wat is het algemene privacybeleid van Makro Kerstpakketten?

Voor ons algemene privacybeleid verwijzen wij je hieronder naar onze Privacyverklaring.

Wat als het beleid wijzigt?

Dit cookiebeleid is bedoeld je te informeren over de geplaatste cookies. Wij kunnen dit beleid op ieder moment wijzigen als dat nodig is. Voor vragen over cookies kan je mailen naar privacy@makro.nl.  

Versie mei 2018

Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door de Makro Kerstpakketten website en hun functionaliteit:

Naam Cookie

Verloopt

Type

Voor de login

Na de  login

Doel

_RequestVerificationToken

Na de sessie

Functioneel

X

X

Voorkomt misbruik door kwaadwillenden

ARRAffinity

Na de sessie

Functioneel

X

X

Wordt gebruikt door ons cloud hosting platform  om load balancing mogelijk te maken. Dus hierdoor werkt de site sneller en beter

ASP.NET_SessionId

Na de sessie

Functioneel

X

X

Gebruikt door de website om jouw sessie te bewaren.

.ASPXANONYMOUS

Na 69 dagen, 10 uur en 40 minuten (10000 minuten)

Functioneel

X

 

Dit geeft iedere bezoeker een uniek nummer hiermee kunnen we bijvoorbeeld zien dat een bezoeker de site voor een tweede keer bezoekt. Het bevat geen persoonsgegevens van de bezoeker.

epslanguage

Na 1 jaar

Functioneel

X

X

Nodig voor het bijhouden van taalkeuze bezoeker

Google Analytics (_ga)

Na 2 jaar

Analyserend

X

X

Nodig voor het analyseren van website bezoek.

Versie mei 2018